«

»

Bulgarian Consular Days in Seattle

КОНСУЛСКИ ДНИ В ГР.СИАТЪЛ, ЩАТ ВАШИНГТОН
/SEATTLE, WASHINGTON/

С цел улесняване на българските граждани и подобряване на тяхното консулско обслужване на 27 октомври 2013 г. в гр. Сиатъл, щата Вашингтон, ще се проведат консулски дни, в рамките на които представители на Генералното консулство в Лос Анжелис ще извършват нотариални удостоверявания на документи /пълномощни и декларации/.

Консулските дни ще се проведат на следния адрес: 
Boardroom 525, 5th floor
Renaissance Seattle Hotel,
515 Madison Street,
Seattle WA 98104

Приемното време ще бъде от 10.30 до 13.30 часа на 27 октомври 2013 г.

Молим българските граждани, които планират да заверяват документи да имат предвид следното:

  • Всички трябва да представят валиден документ за самоличност /паспорт, лична карта, шофьорска книжка, както и фотокопия от тях/;
  • Документите следва да са съставени на български език /нотариалната заверка на българското Генерално консулство в Лос Анжелис е с правна сила на територията на Република България/.

По време на консулските дни ще бъдат събирани следните такси, регламентирани в Тарифа № 3:

  • за удостоверяване на подпис върху частен документ – 40 щ. д.
  • за удостоверяване на датата, съдържанието и подписа върху частен документ, който не подлежи на вписване/при разпореждане с недвижима собственост/:
    • за първата страница – 84 щ.д.
    • за всяка следваща страница по  – 40 щ.д.

08.08.2013 г.
ГК Лос Анжелис

 

Permanent link to this article: http://seattle-bg.org/archives/2169